สาขาที่ให้บริการในจังหวัดกระบี่ :

เขาพนม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คลองท่อม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กระบี่ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เหนือคลอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อ่าวลึก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เกาะลันตา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

ปลายพระยา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี กระบี่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.

อ่าวนาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.0 น.

ตลาดเก่า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำทับ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.