สาขาที่ให้บริการในจังหวัดกระบี่ :

เขาพนม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คลองท่อม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กระบี่ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เหนือคลอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อ่าวลึก

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เกาะลันตา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

ปลายพระยา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี กระบี่

  • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.30 น.