สาขาที่ให้บริการในจังหวัดขอนแก่น :

กระนวน 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ชุมแพ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

น้ำพอง 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

บ้านไผ่ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

พล 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ภูเวียง 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

มัญจาคีรี 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ขอนแก่น 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

มะลิวัลย์ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ศรีจันทร์ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ศูนย์ราชการ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

หนองเรือ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

อุบลรัตน์ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

เขาสวนกวาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.