สาขาที่ให้บริการในจังหวัดขอนแก่น :

กระนวน 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ชุมแพ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

น้ำพอง 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

บ้านไผ่ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

พล 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ภูเวียง 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

มัญจาคีรี 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ขอนแก่น 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

มะลิวัลย์ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ศรีจันทร์ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ศูนย์ราชการ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

หนองเรือ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

อุบลรัตน์ 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

เขาสวนกวาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR