สาขาที่ให้บริการในจังหวัดกาฬสินธุ์ :

กุฉินารายณ์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

กาฬสินธุ์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ถีนานนท์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ยางตลาด

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

สมเด็จ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

กมลาไสย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

คำม่วง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

หนองกุงศรี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.