สาขาที่ให้บริการในจังหวัดกาฬสินธุ์ :

กุฉินารายณ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

กาฬสินธุ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ถีนานนท์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

ยางตลาด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

สมเด็จ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

กมลาไสย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

คำม่วง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

หนองกุงศรี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

โลตัส กาฬสินธุ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.00น.

ท่าคันโท

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

เขาวง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

สหัสขันธ์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR