สาขาที่ให้บริการในจังหวัดชุมพร :

ท่าแซะ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งตะโก

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปะทิว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชุมพร 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปฐมพร

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สวี

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หลังสวน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.