สาขาที่ให้บริการในจังหวัดชุมพร :

ท่าแซะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ทุ่งตะโก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปะทิว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชุมพร 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปฐมพร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สวี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หลังสวน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปากน้ำชุมพร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มาบอำมฤต

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ศูนย์การค้าโอเชี่ยนคอมเพล็กซ์ ชุมพร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

ละแม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พะโต๊ะ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.