สาขาที่ให้บริการในจังหวัดเชียงราย :

เชียงของ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงแสน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เทิง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พาน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กลางเวียง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่จัน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เวียงป่าเป้า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่สาย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  10.30 น.-19.00 น.

เวียงเชียงรุ้ง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่สรวย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านดู่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.30 น.-16.30 น.

ขุนตาล

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่ขะจาน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.

ร่องขุ่น

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR