สาขาที่ให้บริการในจังหวัดเชียงราย :

เชียงของ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงแสน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เทิง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พาน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กลางเวียง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงราย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่จัน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เวียงป่าเป้า

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.