สาขาที่ให้บริการในจังหวัดเชียงราย :

เชียงของ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงแสน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เทิง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พาน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

กลางเวียง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่จัน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เวียงป่าเป้า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่สาย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00 น.-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  10.30 น.-19.00 น.

เวียงเชียงรุ้ง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่สรวย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านดู่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 10.00 น.-17.00 น.