สาขาที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ :

เชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ประตูช้างเผือก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองหอย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ช้างคลาน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนทิพย์เนตร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สามแยกสันทราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าแพ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ดอยสะเก็ด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่ริม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พร้าว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฝาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงดาว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันทราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันป่าตอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สารภี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จอมทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หางดง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฮอด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่วาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันกำแพง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.