สาขาที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ :

เชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ประตูช้างเผือก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองหอย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ช้างคลาน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนทิพย์เนตร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สามแยกสันทราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าแพ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ดอยสะเก็ด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่ริม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พร้าว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฝาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงดาว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันทราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันป่าตอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สารภี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จอมทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หางดง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฮอด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่วาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันกำแพง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์-อาทิตย์ 10.30-19.00 น.

บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30-19.00 น.

โลตัส คำเที่ยง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30-19.00 น.

แม่แตง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ไชยปราการ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่โจ้

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บวกครกหลวง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ดอยเต่า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่แจ่ม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.