สาขาที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ :

เชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ประตูช้างเผือก

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองหอย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ช้างคลาน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนทิพย์เนตร

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สามแยกสันทราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าแพ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ดอยสะเก็ด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่ริม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พร้าว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฝาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เชียงดาว

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันทราย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันป่าตอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สารภี

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จอมทอง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หางดง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฮอด

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่วาง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สันกำแพง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 11.00-19.30 น.
 • เปิดให้บริการ เสาร์-อาทิตย์ 10.30-19.00 น.

บิ๊กซี เชียงใหม่ (ดอนจั่น)

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30-19.00 น.

โลตัส คำเที่ยง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30-19.00 น.

แม่แตง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ไชยปราการ

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่โจ้

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บวกครกหลวง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ดอยเต่า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

แม่แจ่ม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นิมมานเหมินทร์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.-16.00 น.

ช้างม่อย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.30 น.

เม-ญ่า เชียงใหม่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 11.00 น.-19.00 น.

มีโชคพลาซ่า

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.00 น.-18.00 น.

บ่อสร้าง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อมก๋อย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี หางดง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

แม่อาย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เวียงแหง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

 

เครื่องมือช่วยคำนวณ

150,000 10,000,000
1 ปี 40 ปี
1% 25%

ผ่อนชำระ

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

0

ปี

อัตราดอกเบี้ย

0

เปอร์เซ็น

วงเงินกู้

0

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณข้างต้นเป็นเพียงการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR
1,000 1,000,0000
1,000 1,000,0000
1 ปี 40 ปี

ยอดผ่อนชำระต่อเดือน

0 /เดือน
ระยะเวลากู้

-

ปี

วงเงินกู้

-

บาท

i

หมายเหตุ

 • ผลการคำนวณเป็นเพียงการประเมินความสามารถในการกู้เบื้องต้นเท่านั้นการพิจารณาอนุมัติสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภทหลักประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ จากเจ้าหน้าที่ธนาคารอีกครั้ง
 • ผลลัพธ์จะปัดตัวกลมเป็นหลักร้อยบาท ในการคำนวณใช้อัตราดอกเบี้ย MRR ตามประกาศธนาคาร บวกเพิ่ม 0.50% เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อระยะเวลาการผ่อนชำระอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย MRR