สาขาที่ให้บริการในจังหวัดจันทบุรี :

ขลุง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าใหม่

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ห้วยสะท้อน

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จันทบุรี 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.