สาขาที่ให้บริการในจังหวัดชัยภูมิ :

เกษตรสมบูรณ์ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

จัตุรัส 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ภูเขียว 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ชัยภูมิ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองบัวแดง 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.