สาขาที่ให้บริการในจังหวัดฉะเชิงเทรา :

บางน้ำเปรี้ยว

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางปะกง 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พนมสารคาม

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฉะเชิงเทรา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ถนนมหาจักรพรรดิ์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางคล้า

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-อาทิตย์ 10.30 น.-19.00 น.

สนามชัยเขต

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.