สาขาที่ให้บริการในจังหวัดบุรีรัมย์ :

กระสัง 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นางรอง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ประโคนชัย 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บุรีรัมย์ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ละหานทราย 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลำปลายมาศ 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

สตึก 

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

หนองกี่

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พุทไธสง

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บ้านใหม่ไชยพจน์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.