สาขาที่ให้บริการในจังหวัดบึงกาฬ :

เซกา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

โซ่พิสัย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บึงกาฬ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ปากคาด

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.