สาขาที่ให้บริการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา :

ท่าเรือ (อยุธยา)

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

บางปะหัน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ประตูน้ำพระอินทร์

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คลองสวนพลู 

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เจ้าพรหม

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พระนครศรีอยุธยา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลาดบัวหลวง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

วังน้อย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

เสนา

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อุทัย

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

นครหลวง

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

มหาราช

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ผักไห่

 • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.