สาขาที่ให้บริการในจังหวัดอุตรดิตถ์ :

น้ำปาด

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

พิชัย

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

คลองโพ

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

อุตรดิตถ์

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ลับแล

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ท่าปลา

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.

ฟากท่า

  • เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 น.-15.30 น.