วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

รางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ฝากระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

 

ครั้งที่ 3 ออกรางวัลวันที่ 1 ตุลาคม 2565
จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

ครั้งที่

งวดที่

หมวด

เลขที่

1 222 Z 7092316
2 222 E 2612478
3 224 1924114
4 224 9100497
5 221 2303251
6 221 A 1483814
7 223 L 1371929
8 222 1206607
9 223 6671026
10 224 0592337

 

ครั้งที่ 2 ออกรางวัลวันที่ 1 กันยายน 2565
จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

ครั้งที่

งวดที่

หมวด

เลขที่

1 223 0567116
2 221 1132145
3 223 6309321
4 223 0084559
5 223 0884313
6 223 A 4055551
7 223 0609128
8 223 5960264

 

ครั้งที่ 1 ออกรางวัลวันที่ 1 สิงหาคม 2565
จำนวน 6 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท

ครั้งที่

งวดที่

หมวด

เลขที่

1 221 7874585
2 222 3388275
3 221 5857716
4 222 5422505
5 221 4169864
6 222 4166902