ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

เงินฝากประจำ 36 M Plus

เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต เงินฝากประจำ 36 M Plus ที่ให้เวลากับคุณได้เต็มที่เพื่อการวางแผนชีวิตอันยาวนานของคุณ รับผลตอบแทนเพื่อเงินสำรองสำรองใช้ฉุกเฉินในอนาคต และมอบดอกเบี้ยให้คุณสุงสุดมากถึง 2.00%

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่มีกำหนด
เงื่อนไขการถอน
ฝากครบ36เดือน
ต้องฝากครบ 36 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย2.00
2.00% ต่อปี
 • เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • รับดอกเบี้ย 2.00%
 • ไม่กำหนด
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากเพิ่มไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • 2.00 % ต่อปี
 • ตามประกาศสรรพากร
 • ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ หรือค้ำประกันบุคคลได้
 • เพื่อผลตอบแทน
 • เพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต
 • บุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
 • นิติบุคคลทุกประเภท
 1. ไม่สามารถถอนบางส่วนของเงินฝากแต่ละรายการได้ ต้องถอนทั้งยอดฝากนั้น
 2. กรณีถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 36 เดือน คำนวณดอกเบี้ย ดังนี้
 • ฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
 • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบระยะเวลาฝาก 36 เดือน คำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราเผื่อเรียก โดยหักดอกเบี้ยส่วนที่ลงรับเกินไปแล้วจากยอดเงินฝาก
 • ลงรับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร