ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์เงินฝาก

เงินฝากกระแสรายวัน

เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัว ในการใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ เงินฝากกระแสรายวัน เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และนักลงทุน เพื่ออำนวยความสะดวกและคล่องตัว ในการใช้สอยและหมุนเวียน โดยไม่กำหนดระยะเวลาฝาก ใช้จ่ายง่ายและปลอดภัยมากขึ้นด้วยการสั่งจ่ายเช็ค ที่สามารถใช้ถอนเงินสดได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

ระยะเวลารับฝาก

ไม่มีกำหนด
ไม่กำหนด
เงื่อนไขการถอน

ถอนเป็นเช็ค
ถอนเป็นเช็ค
อัตราดอกเบี้ย
ดอกเบี้ย0.50%
0.50% ต่อปี
  • เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก
  • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการ ใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ
  • สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ
  • เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการใช้เงิน
  • เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ