ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ

ผู้ประกอบการในกลุ่ม Start-Up  และผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม (Innovation) , ผู้ประกอบการ SMEs  และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่
  • สินเชื่อระยะสั้น  ระยะเวลากู้  1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี 
  •  สินเชื่อระยะยาว  ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
เป็นไปตามประกาศธนาคาร เช่น เงินฝาก สลากออมสิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น
  • เงินกู้ระยะสั้น
ปีที่ 1-2 เท่ากับ 4% ต่อปี
ปีที่ 3-4 เท่ากับ 6% ต่อปี
ปีที่ 5 เป็นต้นไปเท่ากับ MOR ถึง MOR + 1% ต่อปี
  • เงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1-2 เท่ากับ 4% ต่อปี
ปีที่ 3-4 เท่ากับ 6% ต่อปี
ปีที่ 5-7 เท่ากับ MLR ถึง MLR + 1% ต่อปี
ฟรีค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน บสย. 4 ปี