ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ผลิตภัณฑ์บัตร

บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต >

บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

 • คุณสมบัติผู้ใช้บัตร:
  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • ลักษณะการให้บริการ:
  รูดซื้อสินค้าได้มากกว่า 29 ล้านแห่งทั่วโลก
  ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลก
  โอนเงิน
  ชำระค่าสินค้าและบริการ
  ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ
  คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • สิทธิประโยชน์:
  ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท
  ให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุด 20,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)  ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 
 • ค่าธรรมเนียม:
  รายปี 999 บาท/ปี

บัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์

 • คุณสมบัติผู้ใช้บัตร:
  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • ลักษณะการให้บริการ:
  รูดซื้อสินค้าได้มากกว่า 29 ล้านแห่งทั่วโลก
  โอนเงิน
  ชำระค่าสินค้าและบริการ
  ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ
 • สิทธิประโยชน์:
  ความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
  ให้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง
  เศษกว่าด้วยเงินชดเชยรายได้รายวัน
 • ค่าธรรมเนียม:
  รายปี 599 บาท/ปี

บัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

 • คุณสมบัติผู้ใช้บัตร:
  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • ลักษณะการให้บริการ:
  รูดซื้อสินค้าได้มากกว่า 29 ล้านแห่งทั่วโลก
  ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลก
  โอนเงิน
  ชำระค่าสินค้าและบริการ
  ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ
  คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • สิทธิประโยชน์:
  -
 • ค่าธรรมเนียม:
  รายปี 200 บาท/ปี

บัตรออมสิน เอทีเอ็ม

 • คุณสมบัติผู้ใช้บัตร:
  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • ลักษณะการให้บริการ:
  ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลก
  โอนเงิน
  ชำระค่าสินค้าและบริการ
  ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ
 • สิทธิประโยชน์:
  -
 • ค่าธรรมเนียม:
  รายปี 200 บาท/ปี

บัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

 • คุณสมบัติผู้ใช้บัตร:
  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
  เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารประชาชนเท่านั้น
 • ลักษณะการให้บริการ:
  ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลก
  โอนเงิน
  ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ
 • สิทธิประโยชน์:
  -
 • ค่าธรรมเนียม:
  รายปี 20 บาท/ปี

บัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

 • คุณสมบัติผู้ใช้บัตร:
  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • ลักษณะการให้บริการ:
  รูดซื้อสินค้าได้มากกว่า 29 ล้านแห่งทั่วโลก
  ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลก
  โอนเงิน
  ชำระค่าสินค้าและบริการ
  ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ
  คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • สิทธิประโยชน์:
  -
 • ค่าธรรมเนียม:
  รายปี 200 บาท/ปี

บัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

 • คุณสมบัติผู้ใช้บัตร:
  อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
 • ลักษณะการให้บริการ:
  รูดซื้อสินค้าได้มากกว่า 29 ล้านแห่งทั่วโลก
  ถอนเงินสดที่ตู้ ATM ได้ทั่วโลก
  โอนเงิน
  ชำระค่าสินค้าและบริการ
  ใช้ฝากเงินสดเข้าบัญชีผู้ถือบัตรฯ
  คิดดอกเบี้ยทบต้นให้ทุก 12 เดือน
 • สิทธิประโยชน์:
  -
 • ค่าธรรมเนียม:
  รายปี 200 บาท/ปี

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน >

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ