ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

รับง่าย โอนง่าย ใช้พร้อมเพย์ (PromptPay)

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารของเรากับเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 
 
GSB Prompt Pay
**สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 และ ลงทะเบียนผ่าน Internet Banking และ MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2559 

ปมคำถามทพบบอย.png


 

 


บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร?

        บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Internet Banking Mobile Banking ATM เป็นต้น ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
        ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย 

 

 ประโยชน์ของบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

  •  สะดวก รวดเร็ว
 •    - ประชาชนโอนเงินระหว่างกันได้สะดวกโดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน 
 •    - ประชาชนรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยเลขประจำตัวประชาชน 
  •  ปลอดภัย
 •      ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด ส่งมอบเงินสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้


ลงทะเบียน บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนผูกบัญชี

สำหรับบุคคลธรรมดา
• เอกสารในการลงทะเบียน
   1. สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  (เผื่อเรียก หรือ กระแสรายวันพิเศษ)
   2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
   3. โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียน

• ช่องทางการลงทะเบียน
   1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
   2. Application MyMo
   3. GSB Internet Banking
   4. ตู้ ATM
 
สำหรับนิติบุคคล
• คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล, บริษัทจำกัด/บริษัท จำกัด (มหาชน), สหกรณ์ สหพันธ์เกษตร ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล, มูลนิธิ, สมาคม, ส่วนงานราชการองค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
2. บัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคลที่ใช้ลงทะเบียนต้องเป็นบัญชีเผื่อเรียก หรือบัญชีกระแสรายวันพิเศษ ต้องไม่ใช่บัญชีร่วม และต้องมีสถานะบัญชีเป็นปกติ (Active)
3. เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก สามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น
4. เงื่อนไขอื่นๆ และอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

• เอกสารในการลงทะเบียน
 1. แบบคำขอใช้บริการ
 2. ใบอนุญาตจัดตั้ง / หนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ /หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / สัญญาแต่งตั้ง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

กรณีมอบอำนาจ
 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนาม
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน พร้อมลงนาม
 1.  

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ >>


ดาวน์โหลด :
>> ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์) สำหรับบุคคลธรรมดา

 

>> Terms and Conditions of Use and Change GSB PromptPay Service for Individual  

 

>>แบบคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์) สำหรับนิติบุคคล

>>ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูลบริการ GSB PromptPay (พร้อมเพย์) สำหรับนิติบุคคล

 


ตัวอย่างการผูกบัญชีบุคคลธรรมดา

PromptPay-EX-01.jpg
 
 
 
PromptPay-EX-03.jpg


PromptPay-EX-02-(1).jpg

 

ตัวอย่างการผูกบัญชีนิติบุคคล 


ตวอยางการผกบญชนตบคคล.jpg

  
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครใช้บริการสามารถเปลี่ยน/ยกเลิกการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา


 


-----------------------------------------------
 

ช่องทางการให้บริการ

 • บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM

  บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM ให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ได้ง่าย...

  รายละเอียด
 • เรือธนาคารออมสิน

  บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด บริการรับฝาก - ถอนเงิน...

  รายละเอียด
 • รถเคลื่อนที่ธนาคารออมสิน

  รถตู้ไฮเทคของธนาคารออมสิน ที่ออกให้บริการทาง การเงินลูกค้าในพื้นที่ที่ห่างไกล...

  รายละเอียด
 • มอเตอร์ไซด์ แบงค์กิ้ง

  บริการใหม่ล่าสุดในรูปแบบ Motorcycle Banking หรือ บริการธนาคารเคลื่อนที่...

  รายละเอียด

บริการเงินตราต่างประเทศ

 • แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารทุกท่าน สามารถเช็คอัตรา บริการเงินตราต่างประเทศ...

  รายละเอียด
 • บริการโอนเงินต่างประเทศ

  ธนาคารออมสินเปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก และ เปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศ...

  รายละเอียด

บริการอื่นๆที่น่าใจ

 • บริการชำระเงินออนไลน์

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของธนาคารทุกท่านสามารถชำระ เงินออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ...

  รายละเอียด
 • บาทเนต

  บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต บริการที่ช่วยให้คุณโอนเงินได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว...

  รายละเอียด