รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต > แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต > รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ดาวน์โหลดเอกสาร