การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > ข้อมูลพื้นฐาน > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > พระราชกฤษฎีกา > พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

ดาวน์โหลดเอกสาร

Skip to content