การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > ข้อมูลพื้นฐาน > กฏหมายที่เกี่ยวข้อง > ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2565

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร

Skip to content