วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > อื่นๆ > การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Personal Data Protection Regulation by GSB > หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล(Privacy Notice) > หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562