Vocher ห้องพัก Vana Ocean Suite (มูลค่า 6,500) Vana Nava Huahin inn Resorts – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo > GSB Money > Vocher ห้องพัก Vana Ocean Suite (มูลค่า 6,500) Vana Nava Huahin inn Resorts

Vocher ห้องพัก Vana Ocean Suite (มูลค่า 6,500) Vana Nava Huahin inn Resorts

26,000 GSB Point

ผู้ถือบัตรกำนัลนี้มีสิทธิ์ได้รับ
1. รวมอาหารเช้า (บุฟเฟ่ต์อาหารเช้า)
2. สิทธิ์เข้าใช้สวนน้ำวานานาวาฟรี ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน (อายุไม่เกิน 12 ปี)
3. สิทธิ์เข้าใช้ Bryde’s Kid Club ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น.
4. สิทธิ์เข้าใช้ห้องออกกำลังกายตลอด 24 ชั่วโมง
5. free wifi
6. บัตรกำนัลใช้ได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ไม่รวมวันหยุดยาวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
7. มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 1,500 บาทต่อห้องต่อคืน ระยะเวลางดเว้น: 30-31 ธ.ค. , 1-3 ม.ค. 21 และ 12-14 ก.พ. 21 และ 13-16 เม.ย. 21 Voucher นี้ไม่สามารถขยายได้

ข้อตกลงและเงื่อนไข
1. ต้องแสดงบัตรกำนัลตัวจริงตามการใช้งาน
2. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือคืนได้และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
3. บัตรกำนัลนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษอื่น ๆ ได้
4. คะแนน IHG Rewards Club ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรกำนัลนี้
5. คูปองไม่ใช่ความรับผิดชอบของเจ้าของ บัตรกำนัลสูญหายถูกขโมยหรือเสียหายจะไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจะต้องจ่ายโดยผู้ถือ
7. การจองทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
8. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองของ Holiday Inn Vana Nava Hua Hin
9. กรุณาติดต่อทีมสำรองห้องพักของเราเพื่อช่วยเหลือในการจองของคุณโทร + 66 32 809 999 หรือ E-mail: hihh.rsvn@ihg.com
10. ในขณะทำการจองผู้ครอบครองต้องระบุตัวเองว่าเป็นผู้ถือบัตรกำนัลและระบุหมายเลขใบสำคัญเมื่อทำการจอง
11. Holiday Inn Vana Nava Hua Hin ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมแก้ไขหรือลบกฎหรือเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการแลกรับสิทธิประโยชน์
‘1. จำกัดการแลกรับ 2 สิทธิ์/เดือน หรือจนกว่าสิทธิ์เต็ม
2. ฟรีค่าบริการจัดส่ง
3. ก่อนการยืนยันแลกรับสิทธิ์ โปรดตรวจสอบที่อยู่เพื่อการจัดส่ง
4. เมื่อทำรายการแลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้ทุกกรณี
5. สินค้าจะถูกจัดส่งถึงปลายทางตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 45 วันทำการนับถัดจากวันที่แลกรับสิทธิ์
6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
7. เมื่อท่านยืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลก /เปลี่ยน /ชดเชย ของรางวัล หรือคืนคะแนน / คืนสิทธิ์ ในทุกกรณี
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร หากมีกรณีพิพาท ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
9. หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อ GSB Contact center 1115