E-coupon Starbucks ส่วนลด 100 บาท – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo > GSB Money > E-coupon Starbucks ส่วนลด 100 บาท

E-coupon Starbucks ส่วนลด 100 บาท

500 GSB Point

1. จำกัดการแลกรับ 2 สิทธิ์/เดือน หรือจนกว่าสิทธิ์เต็ม
2. จำกัด 1 สิทธิ์/ 1 ใบเสร็จ
3. นำ e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
4. แสดง QR Code เพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ร้าน Starbucks ทุกสาขา
5. ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่น ๆ ของStarbuck
6. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆได้
7. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และต้องใช้หมดมูลค่าภายในครั้งเดียว
8. ขอสงวนสิทธิ์การถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
9. เมื่อท่านยืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลก /เปลี่ยน /ชดเชย ของรางวัล หรือคืนคะแนน / คืนสิทธิ์ ในทุกกรณี
10. รหัสที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงรับสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถของคืน GSB Points ได้
11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร หากมีกรณีพิพาท ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
13. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
14. หากพบปัญหาการใช้งาน Starbucks e-Coupon กรุณาติดต่อโดยตรงที่ Starbucks Customer Care ผ่านหมายเลข 02-339-0996 หรือช่องทางอีเมล์ customercomment@coffee-concepts.co.th เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.
15. หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อ GSB Contact center 1115