บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 1 ที่นั่ง – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo > GSB Money > บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 1 ที่นั่ง

บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF จำนวน 1 ที่นั่ง

Sf

50 GSB Point

1. Code บัตรชมภาพยนตร์ หมดอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
2. สามารถสำรองที่นั่งได้ที่จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์, ตู้จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์อัตโนมัติ, เว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น
3. 1 Code สำหรับ 1 ที่นั่ง Deluxe หรือ Premium ในระบบปกติ หรือ
3 มิติ ไม่สามารถใช้กับโรงภาพยนตร์ First Class, VIP, Happiness World Screen, ที่นั่งพิเศษ และโรงภาพยนตร์4 มิติ MX4D ได้
4. Code สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema, SFX Cinema หรือ SF Cinema ทุกสาขา
5. เมื่อทำรายการแลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้ทุกกรณี
6. สินค้าจะถูกจัดส่งถึงปลายทางตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 45 วันทำการนับถัดจากวันที่แลกรับสิทธิ์
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
8. เมื่อท่านยืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลก / เปลี่ยน / ชดเชย ของรางวัล หรือคืนคะแนน / คืนสิทธิ์ ในทุกกรณี
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร หากมีกรณีพิพาท ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
10.หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อ GSB Contact center 1115