ส่วนลดเติมน้ำมัน PT 50 บาท – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo > GSB Money > ส่วนลดเติมน้ำมัน PT 50 บาท

ส่วนลดเติมน้ำมัน PT 50 บาท

250 GSB Point

1. จำกัดแลกรับ 2 สิทธิ์/เดือน หรือจนกว่าสิทธิ์เต็ม 
2. กรุณานำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านมากดแลกรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายสินค้าและไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการบันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
3. แสดงรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่สถานีบริการน้ำมัน PT ที่ร่วมรายการ
4. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
5. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และต้องใช้หมดมูลค่าภายในครั้งเดียว
6. เมื่อท่านยืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลก /เปลี่ยน /ชดเชย ของรางวัล หรือคืนคะแนน / คืนสิทธิ์ ในทุกกรณี
7. รหัสที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงรับสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถของคืน GSB Point ได้
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร หากมีกรณีพิพาท ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
10. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
11. หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อ GSB Contact center 1115