Central Group e-Coupon มูลค่า 100 บาท – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo > GSB Money > Central Group e-Coupon มูลค่า 100 บาท

Central Group e-Coupon มูลค่า 100 บาท

500 GSB Point

1. จำกัดการแลกรับ 2 สิทธิ์/เดือน หรือจนกว่าสิทธิ์เต็ม
2. กรุณานำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านมากดแลกรับสิทธิ์ ณ จุดจำหน่ายสินค้าและไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการบันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
3. ไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
4. เมื่อท่านยืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลก /เปลี่ยน /ชดเชย ของรางวัล หรือคืนคะแนน / คืนสิทธิ์ ในทุกกรณี
5. รหัสที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงรับสิทธิ์ จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถของคืน GSB Point ได้
6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร หากมีกรณีพิพาท ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
7. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
8. ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรงเท่านั้น
9. หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อ GSB Contact center 1115