ร่มพับกัน UV เปิด-ปิด อัตโนมัติ สีดำ (มูลค่า 210 บาท) – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > บริการออนไลน์ > Mobile Banking > MyMo > GSB Money > ร่มพับกัน UV เปิด-ปิด อัตโนมัติ สีดำ (มูลค่า 210 บาท)

ร่มพับกัน UV เปิด-ปิด อัตโนมัติ สีดำ (มูลค่า 210 บาท)

1,050 GSB Point

แลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

1. จำกัด 50 สิทธิ์ ตลอดรายการ
2. จำกัด 2 สิทธิ์ ต่อราย
3. ฟรีค่าบริการจัดส่ง
4. ก่อนการยืนยันแลกรับสิทธิ์ โปรดตรวจสอบที่อยู่เพื่อการจัดส่ง
5. เมื่อทำรายการแลกรับสิทธิ์แล้ว ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้ทุกกรณี
6. สินค้าจะถูกจัดส่งถึงปลายทางตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ ภายใน 45 วันทำการนับถัดจากวันที่แลกรับสิทธิ์
7. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
8. เมื่อท่านยืนยันแลกรับสิทธิ์แล้ว ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลก /เปลี่ยน /ชดเชย ของรางวัล หรือคืนคะแนน / คืนสิทธิ์ ในทุกกรณี
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายการ / เงื่อนไข หรืองดใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการตลาดอื่น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร หากมีกรณีพิพาท ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
10. หากต้องการสอบถามหรือมีข้อสงสัยเรื่องการแลกรับสิทธิพิเศษ กรุณาติดต่อ GSB Contact center 1115