ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบการให้บริการลูกค้าชั่วคราวเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 00.30 – 08.30 น. – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบการให้บริการลูกค้าชั่วคราวเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 00.30 – 08.30 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบการให้บริการลูกค้าชั่วคราวเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 00.30 – 08.30 น.

10 มิ.ย. 2564

19 06 2564 ปิด Cbs