เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน GSB University Golf Championship 2019 ชิงทุนการศึกษารวม 300,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ โรงแรม เอส 31 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและสะสมประสบการณ์ไปสู่การเป็นนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน GSB University Golf Championship 2019 ชิงทุนการศึกษารวม 300,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ โรงแรม เอส 31 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและสะสมประสบการณ์ไปสู่การเป็นนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพ

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน GSB University Golf Championship 2019 ชิงทุนการศึกษารวม 300,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ โรงแรม เอส 31 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากอล์ฟระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพและสะสมประสบการณ์ไปสู่การเป็นนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพ

8 ต.ค. 2562