banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

31 ส.ค. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินในฐานะหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์ พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสำนักวิชาฯ ในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content