banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมแก้ปัญหาลูกหนี้ทับซ้อนในพื้นที่สกลนครและนครพนม  

ออมสินร่วมแก้ปัญหาลูกหนี้ทับซ้อนในพื้นที่สกลนครและนครพนม  

5 ก.ย. 2566

ธนาคารออมสินโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย และคุณกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงพื้นที่ร่วมการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ในโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน กลุ่มลูกหนี้ทับซ้อนระหว่างธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ในพื้นที่จังหวัดกลนครและจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2566 พร้อมเข้าพบคุณวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม คุณพิสิษฐ์ แร่ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร คลังจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขอคำแนะนำในการดำเนินงานแก้ปัญหาลูกหนี้ทับซ้อนในพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนมในโอกาสนี้ด้วย

Skip to content