banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินผนึกความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน

ออมสินผนึกความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของไทยทั้งระบบอย่างยั่งยืน

6 ม.ค. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย พร้อมด้วยคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในการนี้ ธนาคารออมสินจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการกำหนดมาตรการที่ผ่อนปรนหรือข้อตกลงที่เป็นสิทธิประโยชน์กรณีพิเศษในการแก้ปัญหาหนี้สินแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสนับสนุนข้อมูล และให้ความรู้เพื่อการวางแผนและการรักษาวินัยทางการเงินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพทางการเงินที่ดีด้วย

Skip to content