banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินดำเนินมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน จ.อุดรธานี

ออมสินดำเนินมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน จ.อุดรธานี

3 ธ.ค. 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณชีวิน ปรางค์ชัยกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มบริหารหนี้และกฎหมาย คุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ พร้อมด้วยคุณศรชัย จันโทวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4 คุณสุชาติ เจริญธรรม ผู้อำนวยการภาค 10 คุณระพิพรรณ บุตรคำ รักษาการผู้อำนวยการภาค 11 และคุณธัชกร กล่อมจิตร ผู้อำนวยการภาค 12 ให้การต้อนรับคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย คุณฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการแก้ไขหนี้ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อลูกหนี้รายย่อยธนาคารออมสิน ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา โดยธนาคารได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 หรือลูกหนี้รหัส 21 ที่ประสบปัญหาการผ่อนชำระ และลูกหนี้บางส่วนที่มีสถานะ NPLs พร้อมเชิญกลุ่มลูกหนี้รายย่อยเข้าร่วมมาตรการแก้ไขหนี้ จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ “ออมสินสร้างงาน สร้างอาชีพ” และให้คำปรึกษาปัญหาหนี้นอกระบบกับประชาชนที่ประสบปัญหาในเรื่องดังกล่าว ณ ธนาคารออมสินสาขาบงคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี

Skip to content