หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินทำประกันคุ้มครองภัย COVID-19 ให้กับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสินทำประกันคุ้มครองภัย COVID-19 ให้กับสมาชิก

27 ก.พ. 2563

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จัดทำประกันคุ้มครองภัยไวรัสโคโรนา COVID-19 จากบริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลตั้งแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป โดยให้การคุ้มครองในเรื่องการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคภัยที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19  จำนวน 100,000 บาท และการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 จำนวน 10,000 บาทต่อปี