banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > “วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

“วันบุรฉัตร” ธนาคารออมสินน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

14 ก.ย. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีวางพวงดอกไม้ เนื่องในวันบุรฉัตร ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาที่ทรงวางรากฐานทำนุบำรุงกิจการคลังออมสินให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงและเจริญก้าวหน้ามาเป็นธนาคารออมสินในปัจจุบัน ณ บริเวณหน้าพระรูปพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อาคารทรงไทย ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ในการนี้ คุณเรไร ศรีธรรมรงค์ ผู้อำนวยการภาค 3 ได้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันบุรฉัตร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราช พร้อมวางพวงมาลาถวายสักการะพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ณ พระอนุสาวรีย์ฉัตรชยานุสสรณ สุสานหลวง และมอบเงินสมทบทุน “พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน” ในนิธิปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธ เลขที่ 1099 ด้วย

Skip to content