ขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

ขอเชิญชวนบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

9 เม.ย. 2562