ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ถอน โอน จ่าย เติม เตือน ฟรี+แถม

ถอน โอน จ่าย เติม เตือน ฟรี+แถม  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

  ถอน...เงินสดที่ตู้ MyMo My Card 
  โอน...โอนเงินภายในธนาคาร / ข้ามเขต / และต่างธนาคาร
  จ่าย...ค่าสินค้าและบริการ
  เติม...เงินโทรศัพท์มือถือ
  เตือน...ความเคลื่อนไหวทุกบัญชี
 

บริการ Mobile Banking (MyMo) 

บริการ Internet Banking  

ฟรีค่าธรรมเนียม


 ค่าธรรมเนียมโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร
 ค่าธรรมเนียมบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ และเติมเงินโทรศัพท์มือถือ 
 ค่าบริการ Message Alert รายเดือนๆ ละ 10 บาท
 ค่าธรรมเนียมบริการถอนเงินสด MyMo My Card
 ค่าธรรมเนียมโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 ค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตภายในธนาคาร
 ค่าธรรมเนียมบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ และเติมเงินโทรศัพท์มือถือ 

 


แถม

 ลูกค้าใหม่ของธนาคาร (ซึ่งไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินมาก่อน) เมื่อสมัครใช้บริการ MyMo กับธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 จะได้รับโบนัสเข้าบัญชี 10 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 1ปี โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าต้องใช้บริการ MyMo และมีสถานะ Active โดยต้องมีการทำรายการทุกเดือน

 บัญชีกระแสรายวันให้ดอกเบี้ย 0.50 บาท เท่ากับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก  และฟรีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็ค

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด