ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ก็ได้ลุ้นบอกต่อก็ได้รับ​

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ กู้ก็ได้ลุ้นบอกต่อก็ได้รับ​


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
“สุขสันต์บอกต่อ” สำหรับสินเชื่อชีวิตสุขสันต์
ได้รับ กระปุกออมสินทองคำ รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้
 

1.  คุณณัชชา  เรืองวงษ์
2.  คุณมณีรัตน์  จิรชุตินันท์
3.  คุณเสมอ  สุขผุย
4.  คุณวิจิตรัตน์  เฟื่องลิขิต
5.  คุณสุรเดช  เจตบุตร์

ภาพการจับรางวัล