ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด “บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ” ครั้งที่ 1

บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
“บัตรเดบิตออมสิน ลุ้นโชคกระปุกทองคำ” ครั้งที่ 1

สำหรับผู้สมัครบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 และมีผู้โชคดีได้รับรางวัลกระปุกออมสินทองคำ 90% น้ำหนัก 60 กรัม พร้อมตู้ครอบฐานไม้บุกำมะหยี่ มูลค่ารางวัล (รวมค่ากำเหน็จ) รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 5 รางวัล ดังนี้

1. นายสงวน อุทัยรัศมี
2. นางสุวรรณ  พันธ์แก้ว
3. นายไกรสร  กิ่งจ้อ
4. นายชัยวัฒน์  ชูดวง
5. นางสาวอัญชลี อุนสิริ
 
ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด