ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

แจ้งปิดทำการธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ชั่วคราว

รายละเอียด : ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต จะปิดทำการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการ ณ สำนักงานชั่วคราว เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้า จนกว่าจะปรับปรุงพื้นที่สำนักงานแห่งใหม่แล้วเสร็จ โดยพื้นที่สำนักงานชั่วคราวจะเปิดให้บริการในวันที่ 7 มิถุนายน 2562