ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

สงกรานต์..ถูกใจ คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท เบี้ยประกันภัย 7 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์

กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสงกรานต์ถูกใจ (ไมโครอินชัวรันส์)  

สามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ