ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินจับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้าพัฒนา 5,000 ราย ได้ต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน

ออมสินจับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งเป้าพัฒนา 5,000 ราย ได้ต่อยอดอาชีพอย่างยั่งยืน