ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (Financial Literacy)

โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs


กำหนดการอบรม

รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า เชียงราย จ.เชียงราย
รุ่นที่ 3 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จ.นครราชสีมา


ลงทะเบียนคลิก >>