ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารออมสินสาขาช่องสะเดา

รายละเอียดดังนี้ :

ย้ายสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอราวัณ และเปลี่ยนชื่อเป็นธนาคารออมสินสาขาช่องสะเดา

- ที่อยู่ เลขที่ 79/2 หมู่ที่ 3 ริมถนนสาย 3199 (ถนนลาดหญ้า-เอราวัณ กิโลเมตรที่ 36) ตำบลช่องสะเดา อำเภือเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561

- เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.