ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินชวนแม่-ลูก ออมเงินใน “วันแม่แห่งชาติ”

749773c.jpg

          ธนาคารออมสินขอเชิญชวนแม่-ลูก ออมเงินเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ 2560” กับเงินฝากประเภทเผื่อเรียกทั้งที่เปิดบัญชีใหม่หรือฝากเพิ่มตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป โดยจะได้รับแจก “กระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” ซึ่งรับฝากเงินในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 วันเดียวเท่านั้น เพียงแสดงบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยจะได้รับคูปองเพื่อนำมาแลกรับกระปุกได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560 ซึ่งแม่มากับลูกและต่างฝากเงินเข้าบัญชีของตัวเองจะได้สิทธิ์รับคนละ 1 ใบ แม่มาคนเดียวได้สิทธิ์รับ 1 ใบ แต่หากลูกมาฝากเพียงผู้เดียวจะไม่ได้รับของแจกนี้ ทั้งนี้ธนาคารฯ ไม่จำกัดจำนวนลูกและอายุของลูก โดยติดต่อฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ (ของแจกมีจำนวนจำกัด)


เงื่อนไขการรับฝาก : 

1. เปิดรับฝากเงินเพื่อแจกของขวัญในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ โดยผู้ฝากจะได้รับคูปองเพื่อนำมารับแลกกระปุกในระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ธนาคารออมสินสาขาที่ผู้ฝากได้ฝากเงินไว้ หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

2.จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย

3.ผู้ฝากที่จะได้รับของขวัญต้องเป็นมารดาหรือบุตรเท่านั้น โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   - ผู้ฝากเป็นมารดามาติดต่อขอฝากเงินกับธนาคารด้วยตนเองเพียงคนเดียว ต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดงสถานะมารดา โดยจะได้รับของขวัญจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชีก็ตาม
   - มารดาและบุตรมาติดต่อขอฝากเงินเข้าบัญชีของแต่ละคนด้วยตนเองพร้อมกัน ต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านมาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมารดาและบุตร โดยจะได้รับของขวัญจำนวนคนละ 1 ชิ้น ทั้งนี้ ไม่จำกัดจำนวนบุตร และไม่จำกัดอายุของบุตร                                 
​   - กรณีบุตรมาติดต่อขอฝากเงินกับธนาคารเพียงคนเดียว จะไม่ได้รับของขวัญ
   - กรณีมารดาและหรือบุตร ไม่ได้เข้ามาติดต่อขอฝากเงินเข้าบัญชีกับธนาคารด้วยตนเอง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับของขวัญ

 

------------------------------------------------