ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

จังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

จังหวัดปราจีนบุรีขอเชิญร่วมเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

ในงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 31

ระหว่างวันที่ 4 - 12 กุมภาพันธ์ 2560

ณ โบราณสถานสระมรกต อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี