ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด ให้แก่ธนาคารออมสินภาค 1 - 18

            เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัสหน้าผาก แบบมือถือ ให้แก่ธนาคารออมสินภาค 1 - 18 จำนวนภาคละ 5 เครื่อง สำหรับใช้ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้ที่จะผ่านเข้า-ออกสถานที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี
คุณเสกสรร ทวีกสิกรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 1 คุณนุชจรินทร์ ศิริจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล คุณวิมล ทุ่งทอง ผู้อำนวยการภาค 1 เข้าร่วมในการมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายดังกล่าว ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่