ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

ออมสินมอบเจลอนามัยล้างมือ ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

            เมื่อวันศุกร์ที่ 6มีนาคม พ.ศ. 2563ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “ออมสินเพื่อนช่วยเพื่อน” มอบเจลอนามัยล้างมือให้แก่พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัดหน่วยงานส่วนกลางและสายงานกิจการสาขา 1 - 6 เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีคุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในการส่งมอบเจลอนามัยล้างมือให้กับคณะผู้บริหารธนาคารออมสินเพื่อส่งมอบให้กับพนักงานและลูกจ้างในสังกัดต่อไป ณศูนย์บริการทางการแพทย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่